Istorijat

Elitna privatna srednja ekonomska škola i gimnazija je započela sa radom kao prva privatna srednja stručna škola u Srbiji pod nazivom „Prva privatna ekonomsko – trgovinska škola“ sa sedištem u Srbobranu. Osnovana je 03. juna 2002. godine rešenjem Ministarstva prosvete br. 022 - 05 - 139 - 2001. Osnivači i vlasnici škole su Milan Đisalov i Živojin Stanković, koji je u narednih osam godina bio i direktor škole. Škola je počela sa radom 01. septembra 2002. godine upisom jednog odeljenja ekonomskih tehničara i jednog odeljenja carinskih tehničara sa ukupno šezdeset učenika. U sledeće dve godine, škola je „narasla“ na 110 učenika koji su nastavu pohađali u popodnevnoj smeni u zgradi gimnazije.

2002. godina

2005. godina

Odlukom Upravnog odbora Elitne privatne ekonomske škole i gimnazije, u novembru 2012. godine za direktora škole imenovan je Slobodan Đisalov, koji se i danas nalazi na toj poziciji.

2012. godina

Godine 2015. škola se seli na novu adresu u centru grada, ulica Dositejeva br. 10, na kojoj se danas nalazi.

S obzirom na postignute rezultate i trud koji ulažemo, kao i činjenicu da smo privatna škola sa najvećim brojem upisanih učenika u Srbiji, isprativši ove godine devetu i upisavši desetu generaciju učenika, nadamo se da dostojno reprezentujemo ime svoje škole.
U prilog tome, s ponosom možemo reći da smo škola koju učenici vole i rado joj se vraćaju da podele sa nama zadovoljstvo svojim zaposlenjem, ostvarenošću na privatnom polju, upisom željenog fakulteta ili, sada već, i fakultetskom diplomom.

Veću nagradu od ove mi, koji pored svojih učenika činimo „Elitnu školu“, ne tražimo i ne želimo.

2015. godina