Redovno obrazovanje

Redovno obrazovanje u Elitnoj privatnoj ekonomskoj školi i gimnaziji

Redovna nastava

Neke od osnovnih karakteristika i prednosti redovnog obrazovanja u Elitnoj privatnoj ekonomskoj školi i gimnaziji, čini:

Nastava prilagođena učenicima

Nastava se odvija u dve smene. Posebni termini predviđeni su za mentorsku i individualnu nastavu.

Mentorski oblik nastave odvija se radi savladavanja redovnog gradiva, ali i zbog potrebe za proširivanjem znanja i umeća. Proširuju se znanja stečena na časovima redovne nastave iz oblasti za koje učenici pokazuju posebno interesovanje.

Dodatno se radi, individualno ili u manjim grupama, sa učenicima koji prevazilaze određeni nivo znanja i sa učenicima koji imaju teškoće u učenju. Time se smanjuje vreme samostalnog rada van škole, a dodatni privatni časovi postaju suvišni.

Prednost naše škole je i u fleksibilnosti u organizaciji rada prilagođavanjem posebnim potrebama učenika u nastavi, npr. aktivnim sportistima i učenicima koji su opravdano duže odsustvovali sa nastave.

Kvalitetan i iskusan nastavni i nenastavni kadar

Nastavu realizuju iskusni i dobro obučeni nastavnici, koji su osposobljeni da primenjuju savremene nastavne metode i da dinamičnim i interaktivnim načinom rada ostvare visok stepen transfera znanja i veština.

Maksimalna posvećenost i briga o učenicima obezbeđena je time što su svi predmetni nastavnici, školski psiholog, kao i uprava škole, aktivno uključeni u praćenje razvoja i ličnog napretka učenika.

Nastavu izvodi 15 nastavnika koji su u stalnom radnom odnosu u školi.

Kontinuirana i otvorena saradnja sa roditeljima

Saradnja sa roditeljima je kontinuirana i posebno je važna u funkcionisanju rada naše škole. Ona se ostvaruje ličnim kontaktima sa roditeljima, telefonom i na redovnim roditeljskim sastancima.

Direktna, otvorena i sadržajna komunikacija koju uspostavljamo i na kojoj insistiramo omogućava nam da sve probleme u postizanju rezultata i ponašanju učenika uočavamo na vreme i zajednički rešavamo.

Vreme i okolnosti u kojima naša deca odrastaju su puni iskušenja i izazova, zato roditelji i škola treba da zajedno, promišljeno i koordinirano deluju.

Akreditovan nastavni program i međunarodno priznata diploma

Po završetku školovanja koje traje četiri godine, učenici stiču pravo upisa na odgovarajući fakultet u zemlji ili inostranstvu, u skladu sa obrazovnim sistemom Republike Srbije.