Vanredno obrazovanje

Vanredno obrazovanje u Elitnoj privatnoj ekonomskoj školi i gimnaziji

Vanredna nastava

U Elitnoj privatnoj ekonomskoj školi i gimnaziji vanredno se mogu obrazovati svi zainteresovani za sticanje znanja iz oblasti ekonomije, bez obzira na godine, tj. od završene osnove škole pa do penzije, samostalnim učenjem, putem konsultacija koje se održavaju u školi, konsultativnim centrima ili koristećii internet.

Upis se vrši tokom cele nastavne godine, od 1. septembra do 30. juna. Prilikom upisa sklapa se Ugovor o vanrednom školovanju, dobijaju se potrebni udžbenici i liste pitanja koja treba savladati uz konsultacije sa predmetnim nastavnicima pre izlaska na ispit.

Ispiti se zakazuju preko sekretarijata škole nakon priprema za ispit, a moguće je prijaviti sve pripremljene ispite u jednom ispitnom roku, u skladu sa propisima Ministarstva prosvete. Trajanje vanrednog školovanja nije ograničeno tj. može se, u zavisnosti od sposobnosti i brzine usvajanja znanja pojedinaca, završiti za kraći ili duži period.

Za sva pitanja obratite se koordinatoru za vanrednu nastavu na telefon:
+381 63 840 6783, +381 63 526 963

ili e-mailom: elitna@gmail.com

Oblici vanrednog obrazovanja

Sticanje znanja

Nakon završene osnovne škole.
Za upis je potrebno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi i izvod iz matične knjige rođenih. Prilikom sticanja polažu se svi predmeti za 3 ili 4 godine školovanja predviđeni nastavnim planom i programom Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Prekvalifikacija

Prekvalifikacija podrazumeva završavanje dodatnog obrazovnog profila u istom trajanju, odnosno sa III na III stepen ili sa IV na IV stepen.
Za upis su potrebna svedočanstva svih razreda prethodno završenog obrazovnog profila i diploma o položenom maturskom ispitu, kao i izvod iz matične knjige rođenih.
Prilikom prekvalifikacije se polažu stručni predmeti kao razlika za sve četiri godine i stručni deo maturskog ispita. Vanredni učenik dobija svedočanstva za sva četiri razreda i diplomu tehničara.

Dokvalifikacija

Promena zanimanja (obrazovnog profila) posle završene bilo koje škole koja traje kraće od četiri godine (bravar, trgovac, kuvar, mesar…).
Za upis su potrebna svedočanstva prethodno završenih razreda i diploma o položenom završnom ispitu, kao i izvod iz matične knjige rođenih i eventualno venčanih.
Prilikom dokvalifikacije se polaže razlika stručnih predmeta za završena tri razreda i ceo četvrti razred kao i maturski ispit.

Specijalizacija

Nakon završene četvorogodišnje škole iz oblasti ekonomije – kandidat polaže ispite previđene za odgovarajući obrazovni profil. Nakon završene bilo koje trogodišnje ili četvorogodišnje srednje škole – kandidat polaže razliku ispita, a zatim i ispite previđene za odgovarajući obrazovni profil.
Uslov za upis je dve godine iskustva na odgovarajućem radnom mestu.

Elitna privatna srednja ekonomska škola ima u ponudi sledeće obrazovne profile – zanimanja za vanredno obrazovanje:

III Stepen
(Trogodišnje školovanje)

– kuvar
– trgovac
– konobar
– poslastičar

IV Stepen
(Četvorogodišnje školovanje)

– ekonomski tehničar
– carinski tehničar
– pravni tehničar
– finansijski tehničar
– turistički tehničar
– trgovinski tehničar
– ugostiteljski tehničar
– kulinarski tehničar

V Stepen – Specijalizacija
(Jednogodišnje školovanje)

– kuvar specijalista
– poslovni sekretar
– kontrolor u bankarstvu
– trgovački menadžer
– turistički organizator
– konobar specijalista
– poslastičar specijalista

Za pristup detaljnijim opisima svih obrazovnih profila, pogledajte stranicu Obrazovni profili.