Generacija Z – kakva nastava odgovara učenicima 21. veka

generacija z digitalni miljenici

Svaka nova generacija učenika kojoj predajemo zahteva različite strategije podučavanja i učenja. Sa generacijskim promenama, važno je razmisliti o našim nastavnim metodama i razumeti šta funkcioniše a šta ne i kako možemo stvoriti najbolje okruženje za učenje.

Da bismo doprli do naših trenutnih učenika – generacije Z – hajde da zaronimo u to ko su oni, koje su njihove generalne karakteristike i koje su njihove potrebe u školskom okruženju.

Razumevanje učenika generacije Z

Generacija Z često se slikovito naziva postmilenijumskim i digitalnim domorocima. Internet opisuje ovu starosnu grupu kao sve koji su rođeni posle 1997. godine. Reč je o mladim ljudima i deci koja odrastaju u eri interneta, dobu kada se delovi života odvijaju u virtuelnom svetu.

Rođeni u svetu tehnologije, ali nisu podjednako upoznati sa svim njenim aspektima

Prethodne generacije odrastale su bez interneta ili na samom početku digitalne ere, dok generacija Z ima malo ili nimalo sećanja na svet bez digitalizacije. Od malih nogu su priviknuti na korišćenje tehnologije i ono im dolazi prirodno. Vrlo rado prihvataju prenos tehnologije u bilo koju sferu života i osećaju se prijatno na vebu.

Istraživanja iz 2018. godine ukazuju na to da 95% tinejdžera generacije Z ima pametni telefon. Međutim, Izloženost tehnologiji ne znači nužno da tu tehnologiju umeju da koriste za određene funkcije. Na primer, dostupnost telefona dovela je do toga da se dosta učenika ne snalazi najbolje sa kompleksnijim funkcijama računara. 

Svakako, pripadnici generacije Z više vremena provode na telefonima istražujući raznorazne aplikacije, nego na računaru. 

Zbog toga, kada ih uvodimo u svet informacionih tehnologija, važno je da ih pravilno naučimo kako da koriste platforme za učenje i dodatne alate na kompjuteru. To im može poslužiti kao osnova kako bi nas u budućnosti iznenadili svojim naprednim tehničkim veštinama.

generacija z - rodjeni u svetu tehnologije

Izvor fotografije: Freepik

Vole interaktivnu nastavu i učenje kroz kolaboraciju

Obrazovanje za ovu generaciju učenika trebalo bi da bude interaktivno. Oni neće izvući toliko vrednosti iz ex cathedra predavanja koliko će dobiti od interaktivnih modela nastave, poput debata i aktivnih diskusija.

Istraživanje koje je sprovela kompanija Barns i Nobl pokazuje da današnji učenici odbijaju da budu pasivni u nastavi.

Na primer, 51% ispitanih učenika navelo je da najbolje uči kroz praktične primere, dok je samo 12% reklo da uči kroz slušanje. Isti učenici su takođe spomenuli da više uživaju u diskusijama na času i interaktivnim razgovorima u odnosu na tradicionalnu metodu nastave, te su se ovi kombinovani obrazovni modeli pokazali kao najefikasniji.

S obzirom na to da su skloniji da se kreativno izražavaju, nije neuobičajeno da ukoliko zaista ne vide relevantnost materijala za učenje, počnu da gube interesovanje za gradivo i doživljavaju pad koncentracije.

Deo razloga za ovo je to što pripadnici generacije Z imaju veći pristup informacijama nego generacije pre njih. Već su dobro upućeni u aktuelne događaje, muziku, popularnu kulturu i globalne trendove, te imaju već razvijene stavove o mnogim temama. Oni su prilično svesni sveta oko sebe i već uveliko razmišljaju o svom mestu u njemu.

Kao rezultat toga, nisu toliko skloni učenju kroz pasivno slušanje ili čitanje. Učenje gledanjem poput gledanja snimljenih predavanja koja uključuju različite vizuale, gledanje video zapisa i aktivno istraživanje informacija na vebu više im leži.

Društveni su, te im odgovara da uče u paru ili grupi, sa drugim učenicima, čak i van škole, uživo ili koristeći digitalne alate kao što su Skype i slične online platforme. Za njih je tehnologija oduvek bila potpuno integrisano iskustvo koje se prožima kroz svaki deo njihovih života.

Smatra se da skoro 80% generacije Z koristi YouTube i da gledaju u proseku 68 video zapisa na toj i sličnim platformama svakog dana (u pitanju su kraći formati sa društvenih mreža). Za generaciju Z, video je ono što su e-pošta ili telefon bili za prethodne generacije – resurs bez premca i za obrazovanje i za zabavu.

Nastavnici tu činjenicu moraju imati na umu i mogu je iskoristiti u svoju korist, implemenatacijom sličnih sadržaja u nastavu.

učenici generacije z vole interaktivnu nastavu

Izvor fotografije: Freepik

Kako da se povežemo sa učenicima generacije Z?

Kako bi se osigurao napredak učenika i olakšalo im se usvajanje gradiva, evo nekoliko saveta za prlagođavanje nastave u skladu sa njihovim tendencijama:

  • Koristite mešovite medije i vizuelno stimulativne poruke. Zapamtite da je generacija Z vizuelno orijentisana generacija, stoga, što su vaši kursevi više zasnovani na vizualima, to bolje. Kratki video snimci sa instrukcijama nalik na YouTube tutorijale posebno su efikasni.
  • Obezbedite im fleksibilnost. Pronađite način da učinite učenje fleksibilnijim. Dajte im veću slobodu kad god je to moguće – to je ključno za razvoj motivacije i samopouzdanja.
  • Podstičite efikasnu saradnju i komunikaciju među učenicima. Dok učenicima generacije Z možda treba manje obuke o tehnologiji, izvesno je da će im trebati više navođenja u oflajn komunikaciji. Iako ćete primetiti da učenici maltene skoro konstantno komuniciraju međusobno, verovatno ih je potrebno obučiti veštinama svrsishodne komunikacije sa jasnim fokusom i bez mnogo odstupanja od teme.

Pripadnici gneeracije Z navikli su da slobodno izražavaju svoja mišljenja na mreži, pa se pobrinite da podstičete saradnju između njih putem grupnih diskusija i sesija pitanja i odgovora.

Savremena nastava u Elitnoj gimnaziji

Plan i program smerova u Elitnoj gimnaziji osmišljen je tako da na najbolji način aktivira učenike. Kako su naši trenutni učenici pripadnici generacije Z, nastavni kadar nastavi pristupa u skladu sa tim – dobar deo nastave odvija se praktično, kroz aktivno učestvovanje učenika u predavanju. Svakako, nastavne metode konstantno se unapređuju i prilagođavaju – obrazovanje je dinamičan i osavremenjen proces u Elitnoj gimnaziji.