Poseta ekonomskog stručnjaka – Elitnu školu posetio je profesor Vunjak

Profesor Vunjak

Elitna škola oduvek predstavlja mesto okupljanja najvećih umova, kutak za razmenu znanja, mišljenja i iskustava. Nedavno, Elitnu školu posetio je jedan od najcenjenijih stručnjaka iz oblasti ekonomije, što je posebno obradovalo učenike sa smera Ekonomski tehničar, prof. dr Nenad Vunjak.

Nenad Vunjak ekonomista je i redovni profesor, kao i nekadašnji dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Uz to, on je i stečajni finansijski direktor i generalni direktor u nekoliko preduzeća i banaka. Takođe, profesor Vunjak je i inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske od 2015. godine. Važi za jednog od najiskusnijih ekonomista u regionu.

Prilikom posete, profesor se raspitao oko uslova upisa za svog unuka i poklonio školskoj biblioteci neke od mnogobrojnih knjiga koje je napisao, među kojima su i Korporativne finansije, Finansijske berze i Korporativne performanse banaka.

Zahvaljujemo se profesoru na poseti i na iskustvu u obrazovanju koje je podelio sa nama. Knjige koje nam je poklonio zauzeće centralno mesto u školskoj kolekciji.

poseta profesora Vunjaka