Zašto upisati IT smer?

IT

Osobe rođene u drugoj polovini devedesetih godina prošlog veka, pa do kraja prve decenije 21. veka poznate su još i kao “digitalni domoroci” ili generacija „Z“. Neretko se nazivaju i digitalnom generacijom, Gugl ili generacijom instant poruka. Od malena su korisnici različitih digitalnih tehnologija, a rođeni su za vreme nastanka i naglog razvoja interneta. Sve ovo je uticalo u velikoj meri na njihovo sazrevanje i definisanje karakternih osobina, navika i stila života uopšte. Upravo ova “digitalna mudrost” predstavlja ključnu veštinu i potencijal za nadogradnju znanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

IT smer i motivacija za učenje

Bogato iskustvo i interesovanje za IT (elektrotehničar informacionih trehnologija) čini dobar preduslov i motivaciju učeniku za nadgradnju tih znanja u daljem školovanju. Oblast informacionih tehnologija podstiče motivaciju učenika, interakciju, visok nivo angažovanja što doprinosi većoj zainteresovanosti za izazov, kao i dužem zadržavanju na ostvarivanju zadatka.  Kvalitet nastavnog sadržaja ove oblasti ogleda se u tome da privuče i zadrži pažnju, izazove i motiviše, a potom angažuje, zabavi i uči.

Zašto je IT smer najpopularniji?

U skladu sa karakteristikama novih digitalnih generacija, koje žele da nadograde svoje znanje, one dobijaju priliku za učenje, povezuju sve delove znanja u mentalno logičke sekvence, šire lična iskustva u učenju, van okvira formalnih učionica. Skup kompetencija koje se stiču unutar ovog obrazovnog profila, svakako pružaju širok dijapazon mogućnosti kada je dalja profesionalna orijentacija u pitanju. 

Značajno je istaći da dolazi i do unapređivanja kognitivnih, emocionalnih i digitalnih kompetencija, kao što su veštine rukovanja informacijama, sposobnost brzog pronalaženja, korišćenja i skladištenja informacija, fabrikovanja novih ideja, rešenja i produkata. Iz oblasti emocionalnih kompetencija, akcenat je na razvijanju adaptabilnosti, fleksibilnosti u prihvatanju promena, inovacija, otvorenost za nove ideje, pristupe i informacije. Oni koji upišu IT smer biće u stanju da logički i kritički razmišljaju, razviće veštine upravljanja informacijama, imaće odličnu komunikaciju, jednom rečju, biće spremniji za  samoobrazovanje i celoživotno učenje.

 

Piše: Renata Skorić, pedagog