Zašto je ekonomija jedno od zanimanja budućnosti?

Zašto je ekonomija jedno od zanimanja budućnosti
  1. Ekonomija je neophodna u svakoj privrednoj delatnosti. Ekonomija je široko polјe koje obuhvata mnoge segmente: računovodstvo, finansije, marketing, menadžment, bankarstvo, osiguranje i još mnogo toga. Da li možete da se setite nekog preduzeća kome nije neophodno bar  nekoliko od ovih segmenata?

 

  1. Ekonomija je neophodna u svim vlasničkim strukturama. Znanje ekonomiste je neophodno i nezamenlјivo, kako u državnim preduzećima, tako i u velikim privatnim korporacijama, ali i u malom preduzetništvu.

 

  1. Budućnost nacionalnih ekonomija je u preduzetništvu. Savremene nacionalne ekonomije sve više podstiču razvoj preduzetništva. Dobar preduzetnik mora poznavati osnove ekonomske nauke kako bi uspešno vodio svoje poslovanje.

 

  1. Ne postoji biznis bez ulaganja novca, a upravlјanje novcem je ekonomijaAko ne umemo da upravlјamo novcem, ni jedan biznis, ma koliko poslovna ideja bila dobra, ne može uspeti.

 

  1. Ekonomija je delatnost koja se ne može robotizovati. Ekonomija je delatnost u kojoj mašina i robot nikada neće moći u potpunosti da zamene čoveka.

 

  1. Bez obzira da li maštate o osnivanju sopstvenog biznisa ili o tome da radite u nekoj korporaciji, poznavanje ekonomskih zakonitosti pomoći će vam u razumevanju celokupnog sistema poslovanja.

Iza hladnih brojki i proračuna, ekonomija krije svoju humanu stranu, čiji će značaj u budućnosti biti sve veći. Naime, osnovni zadatak ekonomije je zadovoljiti neograničene ljudske potrebe sa ograničenim resursima koje ova planeta nudi. Ljudske potrebe jesu neograničene, one ne prestaju i ne smanjuju se, naprotiv, imaju tendenciju rasta sa razvojem ljudske civilizacije. Sa druge strane,  resursi koji su čoveku na raspolaganju su ograničeni u svakom obliku (novac, voda, hrana, nafta itd.). Iz ovih suprotstavljenih činjenica, uočava se da je ekonomija zapravo humana nauka koja je na globalnom nivou u službi čovečanstva.

Ekonomija omogućava da se racionalnim upravljanjem raspoloživim resursima u što većem obimu i kvalitetu zadovolje ljudske potrebe.